قیمت پروفیل جهان

قیمت پروفیل جهان

قیمت پروفیل در لیست زیر قابل مشاهده است به منظور خریدی مطمئن آگاهی از سایز و محل بارگیری کالا، مورد نیاز است که در جداول زیر برای شما فراهم آورده‌ایم.

برخی نکات مهم در خرید پروفیل به شرح زیر است:

  • عرضه پروفیل به صورت کیلویی می باشد.
  • برندهای پروفیل جهان، تهران شرق، کوثر و یاران از مهم ترین کارخانه های تولید پروفیل می باشند. 
  • امکاناتی که آرگون فولاد ایرانیان در خرید پروفیل در اختیار شما قرار می‌دهد عبارتند از:
  • ارائه سرتیفیکیت و برگه استاندارد 
  • تولید پروفیل د رضخامت های مختلف صورت می پذیرد.
  • ارائه پروفیل در تهران و کارخانه

حداقل تناژ قابل خرید چقدر است؟

مقدار تناژ قابل خرید در شرکت ارگون فولاد ایرانیان بستگی به نوع استعلام خرید مشتریان گرامی می باشد

ارسال و تحویل کالا ی پروفیل چه مدت زمان می برد؟

مدت زمان تحویل کالا در شرکت آرگون فولا د ایرانیان ۴۸ الی ۷۲ ساعت کاری می باشد

جدول قیمت پروفیل ضخامت ۲ تاریخ:

نام محصول ضخامت ابعاد سایز فی تهران فی کارخانه نوع کارخانه انبار
پروفیل ۲ ۶m ۲۰*۱۰ تماس تماس تهران
پروفیل ۲ ۶m ۲۰*۲۰ تماس تماس تهران
پروفیل ۲ ۶m ۳۰*۲۰ تماس تماس تهران
پروفیل ۲ ۶m ۳۰*۳۰ تماس تماس تهران
پروفیل ۲ ۶m ۲۰*۴۰ تماس تماس تهران
پروفیل ۲ ۶m ۴۰*۴۰ تماس تماس تهران
پروفیل ۲ ۶m ۸۰*۴۰ تماس تماس تهران
پروفیل ۲ ۶m ۳۰*۵۰ تماس تماس تهران
پروفیل ۲ ۶m ۵۰*۵۰ تماس تماس تهران
پروفیل ۲ ۶m ۳۰*۶۰ تماس تماس تهران
پروفیل ۲ ۶m ۶۰*۶۰ تماس تماس تهران
پروفیل ۲ ۶m ۸۰*۸۰ تماس تماس تهران
پروفیل ۲ ۶m ۱۰*۳۰ تماس تماس تهران
پروفیل ۲ ۶m ۴۰*۵۰ تماس تماس تهران
پروفیل ۲ ۶m ۴۰*۱۰۰ تماس تماس تهران
پروفیل ۲ ۶m ۹۰*۹۰ تماس تماس تهران
پروفیل ۲ ۶m ۷۰*۷۰ تماس تماس تهران
پروفیل ۲ ۶m ۴۰*۶۰ تماس تماس تهران

جدول قیمت پروفیل ۲.۵ضخامت تاریخ:

نام محصول ضخامت ابعاد سایز فی تهران فی کارخانه نوع کارخانه انبار
پروفیل ۲.۵ ۶m ۳۰*۳۰ تماس تماس تهران
پروفیل ۲.۵ ۶m ۴۰*۳۰ تماس تماس تهران
پروفیل ۲.۵ ۶m ۵۰*۴۰ تماس تماس تهران
پروفیل ۲.۵ ۶m ۶۰*۴۰ تماس تماس تهران
پروفیل ۲.۵ ۶m ۴۰*۴۰ تماس تماس تهران
پروفیل ۲.۵ ۶m ۳۰*۵۰ تماس تماس تهران
پروفیل ۲.۵ ۶m ۵۰*۵۰ تماس تماس تهران
پروفیل ۲.۵ ۶m ۳۰**۶۰ تماس تماس تهران
پروفیل ۲.۵ ۶m ۶۰*۶۰ تماس تماس تهران
پروفیل ۲.۵ ۶m ۷۰*۷۰ تماس تماس تهران
پروفیل ۲.۵ ۶m ۸۰*۸۰ تماس تماس تهران
پروفیل ۲.۵ ۶m ۴۰*۸۰ تماس تماس تهران
پروفیل ۲.۵ ۶m ۹۰*۹۰ تماس تماس تهران
پروفیل ۲.۵ ۶m ۱۰۰*۱۰۰ تماس تماس تهران

جدول قیمت پروفیل ضخامت ۳ تاریخ:

نام محصول ضخامت ابعاد سایز فی تهران فی کارخانه نوع کارخانه انبار
پروفیل ۳ ۶m ۳۰*۳۰ تماس تماس تهران
پروفیل ۳ ۶m ۳۰*۴۰ تماس تماس تهران
پروفیل ۳ ۶m ۴۰*۴۰ تماس تماس تهران
پروفیل ۳ ۶m ۴۰*۲۰ تماس تماس تهران
پروفیل ۳ ۶m ۳۰*۵۰ تماس تماس تهران
پروفیل ۳ ۶m ۶۰*۴۰ تماس تماس تهران
پروفیل ۳ ۶m ۵۰*۵۰ تماس تماس تهران
پروفیل ۳ ۶m ۶۰*۶۰ تماس تماس تهران
پروفیل ۳ ۶m ۷۰*۷۰ تماس تماس تهران
پروفیل ۳ ۶m ۸۰*۸۰ تماس تماس تهران
پروفیل ۳ ۶m ۹۰*۹۰ تماس تماس تهران
پروفیل ۳ ۶m ۱۰۰*۱۰۰ تماس تماس تهران
پروفیل ۳ ۶m ۱۲۰*۱۲۰ تماس تماس تهران
پروفیل ۳ ۶m ۱۴۰*۱۴۰ تماس تماس تهران

جدول قیمت پروفیل ضخامت۴ تاریخ:

نام محصول ضخامت ابعاد سایز فی تهران فی کارخانه نوع کارخانه انبار
پروفیل ۴ ۶m ۴۰*۴۰ تماس تماس تهران
پروفیل ۴ ۶m ۵۰*۵۰ تماس تماس تهران
پروفیل ۴ ۶m ۶۰*۴۰ تماس تماس تهران
پروفیل ۴ ۶m ۶۰*۶۰ تماس تماس تهران
پروفیل ۴ ۶m ۷۰*۷۰ تماس تماس تهران
پروفیل ۴ ۶m ۴۰*۸۰ تماس تماس تهران
پروفیل ۴ ۶m ۶۰*۸۰ تماس تماس تهران
پروفیل ۴ ۶m ۸۰*۸۰ تماس تماس تهران
پروفیل ۴ ۶m ۱۰۰*۱۰۰ تماس تماس تهران
پروفیل ۴ ۶m ۹۰*۹۰ تماس تماس تهران
پروفیل ۴ ۶m ۱۲۰*۱۲۰ تماس تماس تهران
پروفیل ۴ ۶m ۱۴۰*۱۴۰ تماس تماس تهران
قیمت آهن آلات

به اشتراک بزارید