اسکلت فلزی ساختمان تیرآهن و ستون :، انواع اسکلت فلزی

آرگون فولاد ایرانیان: با انواع اسکلت فلزی ساختمان تیرآهن و ستون ساختمان آشنا شوید در مورد اسکلت ها یک کلیت مشخص وجود دارد. اسکلتها ی فلزی تشکیل شده از تیرهای افقی وعمود هستند که باهم پیچ، با جوش یا پرچ می شوند این مجموعه ی تیر آهن های افقی و عمودی در وافع ساختار اصلی […]